Furkan Bilgin


Cloud & System Devops Engineer @Digiturk / Formerly System Manager @Tekhnelogos
Founder @SentezOfis
TB1FBI
[email protected]
Share: 

Powershell ile Azuredaki Virtual Machine Listesini Çekme

Microsoft Azure’da bulunan virtual machinelere ihtiyacımız olduğunda aşağıdaki script ile hızlıca elde edebiliriz.

İşlem adımları şu şekildedir:

1- PowerShell aracılığıyla Azure’a bağlantı kurulur. 2- Azure üzerindeki abonelikler alınır. 3- Abonelikler içinde dolaşılarak Virtual Machine listesi çekilir.

#login işlemini yapalım.
try {
  # YILDIZ * ile işaretlenmiş alana tenant ID yazınız.  
  Connect-AzAccount -Tenant ****-*****-***-******-**** 
  #login olduktan sonra Subscriptionları çekelim.
  $AllSubscription = Get-AzSubscription    
}
catch {
  Write-Host "Login veya Get-AzSubscription işlemi sırasında hata oluştu."
}

#Subscription arasında gezelim.
foreach ($Subscription in $AllSubscription) {  
  
  #dizi içerisinden gelen Subscriptionı seçelim.
	Select-AzSubscription -SubscriptionId $Subscription 
      
    #ilgili Subscriptiondaki tüm VirtualMachineleri bir diziye atalım.
    $AllVirtualMachines = Get-AzVM    
    
    #dizi içine attığımız virtual machineler içerisinde gezerken ihtiyacımız olan bilgileri alalım.
    foreach ($VirtualMachine in $AllVirtualMachines) {
      
      $VmName= $VirtualMachine.Name
      $Location = $VirtualMachine.Location.ToString()     
      $TimeCreated = $VirtualMachine.TimeCreated.ToString()      
      $tags = $VirtualMachine.Tags | Out-String         
      $OperatingSystem = $VirtualMachine.StorageProfile.OsDisk.OsType.ToString()
      
      try {
        $powerStateStatus= (Get-AzVM -ResourceGroupName $VirtualMachine.ResourceGroupName -Name $VmName -Status).VMAgent.Statuses.DisplayStatus
        $powerStateCode = (Get-AzVM -ResourceGroupName $VirtualMachine.ResourceGroupName -Name $VmName -Status).VMAgent.Statuses.Code
        $DisplayStatus = (Get-AzVM -ResourceGroupName $VirtualMachine.ResourceGroupName -Name $VmName -Status).Statuses.DisplayStatus     
      }
      catch {
        Write-Host "Status sorgularını atarken hata alındı.."
      } 

      #değişkenlere atadığımız değerleri ekrana yazdıralım. 
      Write-Host " VmName: $VmName | Location: $Location | OperatingSystem: $OperatingSystem | powerState: $powerStateStatus | powerStateCode: $powerStateCode | DisplayStatus: $DisplayStatus "       
    } 
}

Örnek powershell çıktısı aşağıdaki şekildedir.

Picture description

, , ,